Polska Autonomia Kulturalna “OGNIWO” w Irkucku

wydarzenia

Polska Autonomia Kulturalna
"Ogniwo" w Irkucku

Иркутская Польская Культурная
Автономия "Огниво"

Warszawa
Irkuck
aktualności
18 Lipiec 2017
Sto lat Pani Izoldo

Уважаемая Изольда Эдуардовна!

 

Все многочисленные члены нашей организации искренне поздравляют Вас с днем 90-летия!  От всей души желаем Вам еще много долгих и здоровых лет жизни, жизнелюбия, оптимизма и выдержки, а также достижения еще целого ряда жизненных целей. Пусть каждый Ваш день будет наполнен добрым настроением, хорошим самочувствием и подержкой родных и близких. 

 

STO LAT!

  • nasze imprezy Вечером 15 февраля текущего... więcej
  • historia Spośród dzięsiątków tysięcy katorżników i... więcej
  • aktualności   УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ ПКА... więcej
  • Język Polski Занятия по польскому языку... więcej
  • kontakt Helena Szackich,... więcej
senat_logo2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.”

2017 - Polska Autonomia Kulturalna "Ogniwo" w Irkucku